Op een serieuze en professionele manier te werk gaan in een informele organisatie. Net een beetje meer dan alleen keuren, voor een blijvend prettige relatie met de klant.